top of page
Gweithleoedd
Sefydliadau Lleol

Gweithleoedd

Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda -  mae'r wefan hon o dan  adeiladu

Bydd yr adran hon yn darparu manylion ar sut y gall SSR gefnogi cyflogwyr a chydweithwyr ffoaduriaid yn eu gweithle

Gallwn hefyd ddarparu rhywfaint o wybodaeth  ar hyfforddiant staff gyda ffoaduriaid a hyfforddiant amrywiaeth mewn perthnasoedd cwsmeriaid a gweithwyr.

website-under-construction_edited.jpg

Sefydliadau Lleol 

Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda -  mae'r wefan hon o dan  adeiladu

Bydd yr adran hon yn darparu manylion ar sut y gall SSR gefnogi statudol lleol arall  cyrff ac elusennol  sefydliadau  sy'n cynnwys ffoaduriaid fel  eu buddiolwyr,  cleientiaid  neu raglenni allgymorth.

website-under-construction_edited.jpg

Grwpiau Ieuenctid a Chymuned

Byddwch yn amyneddgar os gwelwch yn dda -  mae'r wefan hon o dan  adeiladu

Bydd yr adran hon yn darparu manylion ar sut y gall SSR gefnogi ieuenctid a chymuned leol arall  sefydliad sy'n cynnwys ffoaduriaid yn eu rhaglenni aelodaeth neu allgymorth.

website-under-construction_edited.jpg
bottom of page