top of page

Yn Shropshire Supports Refugees gwnaethom ddarparu cefnogaeth barhaus a hanfodol i deuluoedd ac unigolion ledled y Covid Lockdowns.

Ychwanegol  Roedd y gefnogaeth yn cynnwys:

  • Adnoddau wedi'u cyfieithu am symptomau, gofal a ffyrdd COVID-19  i  osgoi  haint.

  • Masgiau a geliau llaw

  • Cefnogaeth ychwanegol gyda danfon bwyd / meddyginiaeth gartref

  • Ychwanegol  cefnogaeth i deuluoedd sy'n addysgu plant gartref wrth gloi.

  • Cefnogaeth gyda phrofion llif ochrol a PCR.

bottom of page