top of page

Ein Nodau

Gobeithiwn fod mewn rhyw ffordd yn lle rhwydwaith cymorth i deuluoedd. Rydyn ni'n ceisio dod â'r teuluoedd ynghyd a'u helpu i greu ymdeimlad o gymuned a chefnogaeth.

 

Ein hegwyddor graidd yw annibyniaeth. Gwyddom y gall y teuluoedd hyn, ar ôl setlo, ffynnu ar eu pennau eu hunain. Yn y cyfamser, rydym yn ymdrechu i hwyluso cyfathrebu o fewn y teuluoedd, gan ddod â nhw at ei gilydd a helpu i greu'r rhwydweithiau cymunedol sy'n angenrheidiol i fyw bywydau hapus, annibynnol.

 

Credwn yn gryf bod gan y teuluoedd a'r unigolion hyn hawl i'r un breintiau â'r rhai ohonom a anwyd yma. Rydyn ni'n eu helpu ym mhob agwedd ar  ailsefydlu, darparu cefnogaeth uniongyrchol, hwyluso cefnogaeth rhwng teuluoedd a helpu i gydlynu cynigion gan y cyhoedd ynghyd â cheisiadau'r teuluoedd.

 

Rydyn ni'n gobeithio rhoi'r dechrau gorau posib iddyn nhw yn eu bywydau newydd.

Rydym yn symud tuag at hyfforddi unigolion i fod yn gynghorwyr mewnfudo fel y gallwn estyn allan at eraill.

bottom of page