top of page

Rydyn ni'n hynod falch o'r hyn rydyn ni wedi'i gyflawni gyda'n gilydd.

  - Dros y blynyddoedd, mae 22 o deuluoedd ffoaduriaid wedi dod atom am gefnogaeth.

  - Mae llawer o gynigion o gymorth a chefnogaeth wedi'u hwyluso mewn sawl ffordd.

  - Mae gennym lawer o wirfoddolwyr gweithredol a phobl broffesiynol yn y tîm cymorth SSR.

Ein Hanes

Dechreuodd Shropshire Supports Refugees (SSR) fel grŵp croeso ar gyfer Ffoaduriaid Gweithredu yn 2016. Dechreuodd Amanda Jones a grŵp o’i ffrindiau drefnu casgliadau o eitemau ar gyfer teuluoedd sy’n cyrraedd a oedd yn ailsefydlu yn Sir Amwythig o dan VPRS y llywodraeth.

Trwy grŵp caeedig ar Facebook aeth Amanda ati i gydlynu’r cynigion niferus o gymorth anffurfiol, rhoddion a chyfeillgarwch gan bobl leol.


Yn 2017, daeth Shropshire Supports Refugees yn gwmni budd cymunedol dielw a dechrau gwneud hynny
hyrwyddo ymwybyddiaeth o'r argyfwng ymfudo ac anghenion y gymuned ffoaduriaid yn
  Amwythig a Swydd Amwythig.

 


Tua diwedd 2021 enillodd SSR statws elusennol ac mae bellach yn CIO cofrestredig.

 

bottom of page