top of page
Dod yn fuan...
Yma fe welwch gysylltiadau ag astudiaethau achos prosiectau blaenorol yr ydym wedi gweithio arnynt ymhen amser.
Mae deunydd newydd ac archifol yn cael ei ychwanegu at y dudalen hon wrth i'r wefan ddatblygu.
ShropRW2021~2080LILACpx.jpg

Ydych chi am gymryd rhan yn Wythnos Ffoaduriaid Swydd Amwythig 2022 fel creadigol, lleoliad neu noddwr?
Yna cysylltwch â'n Cydlynydd Wythnos Ffoaduriaid:

 

Ym mis Mehefin 2019 gwahoddodd Amanda Jones artist a chydlynydd celfyddydau

Niki Holmes o Participate Contemporary Artspace (PCA) a Arts Emphasis i guradu arddangosfa o gelf weledol a chyfryngau yn oriel PCA yn Ravens Meadow, Amwythig.

 

Roedd ymateb y gymuned greadigol leol yn empathetig ac yn emphatig.  Cafodd yr arddangosfa dderbyniad da gan y gynulleidfa gyhoeddus a fynychodd y lansiad golygfa breifat a rhediad yr arddangosfa.

Yn ystod 2020 ac eto eleni, er gwaethaf COVID-19, mae'r gymuned greadigol wedi cefnogi Wythnos Ffoaduriaid Swydd Amwythig yn hael ac hefyd wedi ysbrydoli'r gymuned leol i fynegi eu meddyliau am ddychmygu cyflwr ac addewid y ffoaduriaid sy'n byw yma yn Swydd Amwythig ac mewn mannau eraill trwy ddelweddau.

 

Gobeithiwn y bydd y wefan yn darparu ystod ddiddorol o onglau i ystyried a dathlu bywydau ffoaduriaid ac ymfudwyr ledled y byd.

Refugee Week
bottom of page