top of page
Mae ein Diolch yn mynd i gynifer ...

Hoffem ni yn Shropshire Supports Refugees ddiolch i'n cyllidwyr, sefydliadau partner, noddi busnesau a chefnogwyr am wneud ein gwaith yn bosibl.
 
Hoffem hefyd ddiolch i holl bobl unigol Swydd Amwythig sydd wedi cyfrannu trwy roi arian neu eitemau a'u hamser fel gwirfoddolwyr neu i fynychu ein digwyddiadau i'n galluogi i gefnogi ffoaduriaid sydd newydd gyrraedd yn ailsefydlu yn ein sir.
 

Hoffem ddiolch i'r rhai ohonoch sydd wedi ymgartrefu yma am eich brwdfrydedd, eich gwytnwch a'ch amynedd diflino. 
 
Rydym yn Eich Croesawu.
 

Awards for All.jpg
download.jpg
Shropshire-council-logo.jpg
Shrewsbury Town Council.jpg
RW-Logo-300dpi-small1.jpg
Storage King.png
Blue Logo - The Hive.png
School Crest (multicolour).jpg
SCH.jpg
download.png
æ logo~2.jpg
City of Sanctuary.jpg
bottom of page