top of page
The Support Hub

Mae Canolfan Cefnogi Ffoaduriaid yn Cefnogi Swydd Amwythig - mae croeso i chi

Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i ddatblygu gwasanaeth cymorth newydd, The Hub. O'r fan hon rydym yn cydlynu nifer o systemau cymorth pellach.

 

Mae gennym glinig cymorth ad-hoc gyda chydlynydd ailsefydlu ffoaduriaid Cynghorau Swydd Amwythig. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth cyfieithydd yn ein lleoliad.

Rydym yn eu helpu gyda materion yn ymwneud â thai, budd-daliadau, gwaith, cymorth meddygol gyda meddygon teulu, a chefnogaeth ynghylch iechyd meddwl ac ymweliadau ysbyty.  Rydym hefyd yn darparu:

- Pecyn croeso i deuluoedd a hamperi nwyddau Swydd Amwythig

- Casgliad o nwyddau cartref, teganau, dillad

- Codi arian i ddarparu setiau teledu, offer cegin, nwyddau cartref ychwanegol y gallai fod eu hangen ar y teuluoedd

- Gwirfoddolwyr / cyfeillio practis Lloegr (pob DBS wedi'i wirio)

- Rydym yn cynnal partïon, diwrnodau gweithgaredd, gweithdai addysgol a phartïon EID.

I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau eraill a ddarparwn, defnyddiwch y ffurflen cysylltu â ni.

Group Sessions

Sesiynau Grŵp

 

Rydym yn gallu darparu sesiynau grŵp achlysurol rheolaidd ac arbennig sy'n newid dros amser i adlewyrchu anghenion a dymuniadau esblygol ein grŵp cleientiaid. Mae pob un ohonynt yn mynd tuag at gefnogi teuluoedd wrth iddynt ymsefydlu yn eu bywydau newydd yn Swydd Amwythig. Ers ein sylfaen, mae gweithgareddau o'r fath wedi cynnwys:  

- Dosbarthiadau Saesneg wythnosol

- Grwpiau Wythnosol i Fenywod

- Grwpiau teulu

- Grwpiau dynion

- Grŵp Cyngor Meddygol (gyda chefnogaeth siarad Arabeg)

- Grŵp Arlwyo

- Dosbarthiadau trawma a gwytnwch dynion misol

- Diwrnodau gweithgaredd yn ystod gwyliau'r ysgol i'r plant

- Cyfleoedd addysgol

  (cymorth cyntaf / hylendid bwyd ac ati)

- cefnogaeth ESOL

- Cymorth iechyd meddwl ar-lein

- Cyrsiau a chyngor rheoli straen

image_6483441.JPG
Educational Support

Cymorth Addysg Plant

 

Rydym wedi datblygu swydd cymorth ysgol,  mewn cydweithrediad â Chyngor Sir Amwythig, gyda chymorth ein TA gwych i gefnogi ffoaduriaid.

Oherwydd effaith COVID-19, mae ein clwb gwaith cartref wythnosol, a gyd-gynhelir gydag Ysgol Amwythig wedi'i atal.

Rhai o'r plant hŷn lle gallant gael gafael ar gymorth ychwanegol gyda'u gwaith cartref yn The Hub ar ôl ysgol.

 

Mewn blynyddoedd blaenorol, gwahoddodd ysgol Concord rai o'n plant yn flynyddol i ymuno â nhw yn yr ysgol haf ac mae hon yn berthynas rydyn ni'n gobeithio ei hadfywio ar ôl pandemig.

Ar hyn o bryd rydym yn cynnig cefnogaeth gwaith cartref ar-lein a Chefnogaeth ESOL ychwanegol yn yr ysgol yn ôl yr angen.

Children at the Shrewsbury Homework Club

Yn 2018 enwyd Ysgol Amwythig yn yr Ŵyl Addysg fel enillwyr cystadleuaeth ryngwladol a ofynnodd yn ifanc  pobl i fynd i'r afael â Nodau Datblygu Cynaliadwy'r Cenhedloedd Unedig yn eu cymuned leol, yn rhannol am eu gwaith 'Clwb Gwaith Cartref'  gyda SSR.

Delwedd: Disgybl Ysgol Syria ac Amwythig mewn digwyddiad Clwb Gwaith Cartref.

Condover School.jpg

Delwedd: Dosbarth Ysgol Haf Coleg Concord yn 2018. 

Roedd wyth o blant o deuluoedd SSR ymhlith 18 o blant a roddwyd  lleoedd ysgoloriaeth.

bottom of page