top of page
WhatsApp Image 2024-02-22 at 15.17.22_2f7d7492.jpg
WhatsApp Image 2024-02-22 at 15.16.50_1792ac69.jpg

Mae Canolfan Cefnogi Ffoaduriaid yn Cefnogi Swydd Amwythig - mae croeso i chi

Rydym wedi bod yn ddigon ffodus i ddatblygu gwasanaeth cymorth newydd, The Hub. O'r fan hon rydym yn cydlynu nifer o systemau cymorth pellach.

 

Mae gennym glinig cymorth ad-hoc gyda chydlynydd ailsefydlu ffoaduriaid Cynghorau Swydd Amwythig. Mae hyn yn cynnwys cefnogaeth cyfieithydd yn ein lleoliad.

Rydym yn eu helpu gyda materion yn ymwneud â thai, budd-daliadau, gwaith, cymorth meddygol gyda meddygon teulu, a chefnogaeth ynghylch iechyd meddwl ac ymweliadau ysbyty.  Rydym hefyd yn darparu:

- Pecyn croeso i deuluoedd a hamperi nwyddau Swydd Amwythig

- Casgliad o nwyddau cartref, teganau, dillad

- Codi arian i ddarparu setiau teledu, offer cegin, nwyddau cartref ychwanegol y gallai fod eu hangen ar y teuluoedd

- Gwirfoddolwyr / cyfeillio practis Lloegr (pob DBS wedi'i wirio)

- Rydym yn cynnal partïon, diwrnodau gweithgaredd, gweithdai addysgol a phartïon EID.

I gael mwy o wybodaeth am wasanaethau eraill a ddarparwn, defnyddiwch y ffurflen cysylltu â ni.

WhatsApp Image 2024-02-22 at 15.17.52_635d36c2.jpg
WhatsApp Image 2024-02-22 at 15.17.37_8ba06720.jpg
bottom of page