top of page

Ymunwch â ni - Dewch yn Gefnogwr

Sgoriau busnesau lleol, gweithwyr proffesiynol ac unigolion preifat  wedi rhoi gwasanaethau mewn nwyddau ac ariannol yn hael  cymorth i Swydd Amwythig yn Cefnogi Ffoaduriaid fel y gallwn barhau i roi cymorth wedi'i dargedu i ffoaduriaid a lloches  ceiswyr yn ailsefydlu ac yn cychwyn bywydau newydd yn Swydd Amwythig.

 

Os oes gennych gynigion o unrhyw natur arall y byddech  yn hoffi gwneud, neu'n dymuno archwilio i weithio ar y cyd â ni, yna cysylltwch â:


 


Hefyd, ystyriwch ymuno â'n grŵp caeedig ar Facebook lle rydyn ni'n gwneud y rhan fwyaf o'n cyhoeddiadau a'n diweddariadau.

 

 

wenlock water.png
sch.jpg
lbk.jpg
salop les.jpg
morris prop.png
sk-aylesford-040.jpg
lsbb.PNG
bottom of page