top of page

Ein Gwirfoddolwyr

Mae ein gwirfoddolwyr yn anhygoel ac yn ysbrydoledig!

 

Mae gennym dîm ymroddedig o  gwirfoddolwyr gweithredol a dros lawer mwy o bobl yn y gymuned, sydd hefyd wedi rhoi eu hamser, eu tosturi, eu sgiliau proffesiynol ac ymarferol i helpu ein cleientiaid ac i'w gilydd fel cymuned ofalgar gysylltiedig.

Maent yn dod o bob oed a chefndir: Myfyrwyr, pobl fusnes, athrawon, therapyddion, gwneuthurwyr cartrefi, hunangyflogedig, wedi ymddeol. Mae gan rai eu profiad eu hunain neu deulu o ail-ymgartrefu yn y DU gan ffoi rhag gwrthdaro neu erledigaeth, mae rhai wedi byw gwreiddiau dwfn yn y Sir yn aros i groesawu'r rhai sy'n ceisio noddfa yma.

Maent yn cyfrannu mewn sawl ffordd wahanol, o drefnu teithiau neu apwyntiadau ysbyty i roi sesiynau iaith Saesneg a chyfeillio. O helpu pobl i ddod o hyd i'w ffordd mewn amgylchedd newydd  a systemau i'r rheini sy'n didoli rhoddion o eitemau cartref a dillad yn barod i'w derbyn gan y rhai sydd newydd gyrraedd heb unrhyw beth nesaf.

Yr haelioni a'r ymroddiad. Mae gwirfoddolwyr Shropshire Supports Refugees yn golygu fel sefydliad ein bod yn gallu darparu cefnogaeth a gwasanaethau hanfodol a'r cyfeillgarwch a'r croeso sy'n gwneud byd o wahaniaeth i unigolion a theuluoedd sy'n ailadeiladu eu bywydau yn ein sir.

P'un a oes gennych ychydig oriau i'w roi yn rheolaidd, i ychydig ddyddiau i gynnig cynnig unwaith ac am byth.  Os oes gennych sgiliau neu gwmnïaeth i'w cynnig, rydym bob amser yn falch o dderbyn mwy o wirfoddolwyr.

Dilynwch y ddolen isod i ddarganfod mwy am ein gwirfoddoli ac i gysylltu â ni.

bottom of page