top of page
Children at Eid~1
Condover School
Abdul SY
Nidaa Cooking Demonstration
Eman Syrian Kitchen TV
image_6483441
Children at Eid~1
Eman Syrian Kitchen TV
Condover School
image_6483441
Nidaa Cooking Demonstration
Abdul SY

Ein Cleientiaid

Mae gan y teuluoedd i gyd ffôn cymorth  rhifau, rhifau'r cyfieithydd, a gwyddant, os byddant yn cysylltu ag un ohonom y tu allan i oriau, y byddant yn derbyn cymorth os yw'n fater brys.

 

Ar hyn o bryd, mae'r rhan fwyaf o'r dynion yn ein teuluoedd ffoaduriaid sydd wedi'u hailsefydlu mewn gwaith amser llawn neu ran-amser.

Mae llawer o'r menywod wedi mynegi diddordeb mewn cymryd rhan yn y diwydiant arlwyo ac mae un wedi gwneud hynny  lansio sianel goginio YouTube Syria.  

Mae o leiaf bedwar dyn wedi cychwyn eu busnes symud a chludiant eu hunain.

Mae un llanc yn cael llwyddiant fel Cerddor ac Artist Rap.

Mae'r teuluoedd wedi ymgartrefu'n dda, bu partïon, priodasau, babanod. Disgwyliwn setlo llawer mwy o bobl yn y blynyddoedd i ddod.

AFGHAN  YMATEB CRISIS REFUGEE
 

Yn ystod yr wythnosau nesaf rydym yn rhagweld dyfodiad teuluoedd ac unigolion Afghanistan fel ffoaduriaid a sylwm  ceiswyr.  

Unwaith eto byddwn yn galw ar y cynhesrwydd a'r haelioni  o bobl Swydd Amwythig  i wneud i'r bobl hyn deimlo bod croeso iddynt a'u cefnogi yma yn y Sir.

Os ydych chi'n teimlo eich bod wedi'ch symud i helpu unrhyw un o'n ffoaduriaid mewn unrhyw ffordd, dilynwch y ddolen i ddod o hyd i ffyrdd y gallwch chi: 

bottom of page