Mae Swydd Amwythig yn Cefnogi Ffoaduriaid yn cydlynu ystod o weithgareddau sy'n helpu ffoaduriaid i ymgartrefu yn eu hardal newydd, gwella llesiant, a chyflawni nodau ar eu cyfer eu hunain a'u plant.

Follow the link below to find out how we celebrated 

Refugee Week 20th - 26th June 2022